Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us

Liên hệ với chúng tôi

Các thông tin chung, thắc mắc, góp ý về dự án, xin liên hệ Phụ trách truyền thông: Nguyễn Huyền Châu – Điện thoại: 0915 026 525 / Email: chau.nguyenhuyen@gmail.com.

Các yêu cầu, thắc mắc và thông tin cụ thể về quản  lý tài chính, xin liên hệ Phụ trách tài chính: Thái Minh Phương – Điện thoại: 0983 667 688 hoặc Lê Việt Hà – Điện thoại:  0983 409 386.

Địa chỉ email Dự án: xaytruongchoem@gmail.com

Bạn cũng có thể gửi tin nhắn trực tiếp từ đây

5 + 14 =

Tải Hồ sơ Dự án

Xây Trường Cho Em 2014 - Dự án gây quỹ cộng đồng vì trẻ nghèo vùng cao

Bình luận mới nhất

    Nhận tin qua email

    Cập nhật thông tin về dự án từ inbox của bạn.

    Xây Trường Cho em

    Xây Trường Cho em