Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us

Giới thiệu

Xây Trường Cho Em là nhóm thiện nguyện cộng đồng được thành lập năm 2013, hoạt động với mục tiêu hỗ trợ thúc đẩy giáo dục cho trẻ em vùng cao thông qua việc xây dựng trường học và ủng hộ trang thiết bị cho các điểm trường khó khăn. Các hoạt động của dự án được triển khai thông qua hinh thức gây quỹ cộng đồng (crowd-funding).

  • Mục tiêu: Xây trường học tại các bản làng khó khăn nhằm hỗ trợ về cơ sở vật chất và điều kiện học tập cho trẻ nghèo vùng cao, bước đầu mang lại những đổi thay về giáo dục tại các vùng miền khó khăn.
  • Giá trị hoạt động:
    • Thiết thực: Xây Trường Cho Em thực hiện khảo sát kỹ lưỡng, đánh giá cụ thể về mức độ thiết thực trước khi quyết định triển khai, thực hiện dự án.
    • Minh bạch: Xây Trường Cho Em cam kết về tính minh bạch về toàn bộ các mặt thông tin hoạt động, đặc biệt là thông tin tài chính.
    • Hiệu quả: Xây Trường Cho Em cam kết sử dụng nguồn quỹ cộng đồng với hiệu quả cao nhất, tiết kiệm, tránh lãng phí
    • Hợp tác: Xây Trường Cho Em là dự án cộng đồng “mở”, hướng tới việc mở rộng hợp tác hiệu quả với các cá nhân, tổ chức và các nguồn lực trong quá trình thực hiện dự án

Năm 2013, Xây Trường Cho Em đã thực hiện thành công dự án xây trường mẫu giáo cho trẻ em bản Phiêng Cành. Thông tin chi tiết bạn có thể tham khảo tại trang Các dự án đã thực hiện.

Năm 2014, chúng tôi tiếp tục triển khai dự án xây dựng trường học cho trẻ em bản La Lủng Tủng, xã Lũng Hồ, Hà Giang. Thông tin chi tiết về dự án có thể tham khảo tại trang Dự án Lũng Hồ, Hà Giang.

Xây Trường Cho em

Xây Trường Cho em