Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us

Dự án “Xây trường cho em” chính thức được cấp phép

Image

Vào ngày 8 tháng 7 năm 2013, dự án “Xây trường cho em” đã chính thức được cấp phép bởi Ủy Ban Nhân Dân xã Tân Lập. Với Giấy phép này, dự án đã được chính thức công nhận và ủng hộ bởi các cấp chính quyền xã, huyện cũng như là tiền đề tạo niềm tin vững chắc không chỉ với người dân Tân Lập mà với cả cộng đồng nói chung. Chúng tôi hy vọng dự án từ thiện này sẽ được chia sẻ rộng rãi hơn nữa để những thông tin về dự án có thể đến được với nhiều trái tim nhiệt thành hơn và sớm được hoàn thiện thành công.

Leave a Reply

Xây Trường Cho em

Xây Trường Cho em