Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us

Câu chuyện đến với Phiêng Cành

Tìm địa điểm đến thăm trẻ em nghèo trong một chuyến lên Mộc Châu, chúng tôi được giới thiệu ngay đến điểm trường Tiểu học và Mẫu giáo Phiêng Cành, tại bản Phiêng Cành, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Qua lời giới thiệu, chúng tôi đã biết rằng bản Phiêng Cành...
Xây Trường Cho em

Xây Trường Cho em