Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us

Lũng Hồ & La Lủng Tủng – xã nhỏ, bản nghèo và giấc mơ trường học

Tỉnh Hà Giang từ lâu đã nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ, với những xoè váy rực rỡ của những nhóm người dân tộc rập rìu, và sự thanh bình trong trẻo của vùng núi phía Bắc; nhưng đồng thời, đây cũng là nơi cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn vất vả, nhiều trẻ em không có điều kiện được đến trường.

Xây Trường Cho em

Xây Trường Cho em