Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us

4/12/2014 – Công văn chính thức phê duyệt dự án Xây Trường Cho Em 2014

Cuối cùng thì Xây Trường Cho Em cũng nhận được công văn chính thức từ xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh,  Hà Giang – cho phép nhóm dự án được triển khai hoạt động xây dựng trường học tại bản Lao Lủng Tủng, xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh, Hà Giang rồi!

Thử thách quyên góp 350.000.000 đồng trong 27 ngày sẽ không đơn giản, nhưng với sự hỗ trợ của mọi người, không gì là không thể!

10629702_788534727860538_5707414072625707331_n

Leave a Reply

Xây Trường Cho em

Xây Trường Cho em